Більш ніж тисяча тіл загиблих у зоні АТО нині перебувають у моргах

Більш ніж тисяча тіл загиблих у зоні АТО нині перебувають у моргах

Просування сайту дніпропетровськ

ГОРБАЧОВА ГАННА ДМИТРІВНА

ДИТЯЧИЙ ТА ДОРОСЛИЙ ЛОР-ЛІКАР ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ

м.Київ, вул.Круглоуніверситетська 3-5

Печерський район (центр), Хрещатик

Консультативний прийом 310грн.

Повний перелік ЛОР-послуг>>

запис на консультацію за телефонами:

(044) 219-30-19, 235-235-8, 220-02-70, 220-02-72

Source: http://www.lor.kiev.ua/heel-ua.htmlДивитися відео про просування сайту дніпропетровськ

Більш ніж тисяча тіл загиблих у зоні АТО нині перебувають у моргах

Інформація про просування сайту дніпропетровськ

Кришталь (Crystal)Соціальний продукт! Ціна в аптеках - 30-39 грн. Не вірте спекулянтам!

Фітоконцентрат Кришталь - функціональний продукт натурального походження, сприяє нормалізації проникної здатності і еластичності судин, відновлення їх просвітів, поліпшенню метаболізму в клітинах стінок судин, в першу чергу ендотеліальних та гладком'язових. В результаті нормалізується проникна здатність капілярів і периферійний опір судин, відновлюється їх еластичність і тонус, поліпшується проходження пульсової хвилі. Крім того, Кришталь позитивно впливає на реологічні властивості крові, водно-сольовий обмін і сприяє розчиненню сольових відкладень. Все це призводить до нормалізації кровообігу і поліпшення кровопостачання його органів.

Читайте також: Про оригінальну авторську технологію виробництва препаратів ЕКОМЕД

Виключно натуральний продукт! Вся продукція виробництва НВО ЕКОМЕД виготовляється з стандартизованої лікарської сировини рослинного походження, спирту вищої очистки та питної структурованої води за оригінальною технологією екстракції, з'єднання і контролю якості по системам ISO 22000: 2007 (безпека харчових продуктів) за системою НАССР, а також системі ISO 9001: 2009 (управління системою якості).

Контроль якості вхідної сировини та готової продукції здійснюється адаптованої для видачі сертифікатів якості згідно Закону «Про метрологію та метрологічну діяльність» контрольно-аналітичною лабораторією. Свідоцтво ПТ-259/11

Дія: Клінічно підтверджено, що Кришталь сприяє нормалізації кровообігу в організмі і покращує кровопостачання його органів. Це досягається завдяки нормалізації проникної здатності і еластичності судин, відновлення їх просвітів, поліпшенню метаболізму в клітинах стінок судин, в першу чергу ендотеліальних та гладком'язових. В результаті нормалізується проникливість капілярів і периферійний опір судин, відновлюється їх еластичність і тонус і покращується проходження пульсової хвилі. Кришталь позитивно впливає на реологічні властивості крові і викликає помітну антикоагулянтну дію, що також покращує мікроциркуляцію. Крім того, Кришталь позитивно впливає на водно-сольовий обмін і сприяє розчиненню сольових відкладень в організмі.

Показання до застосування: при гіпертонічній хворобі, атеросклерозі, облітеруючому ендартеріїті, дисциркуляторних енцефалопатіях, ішемічній хворобі серця, і для профілактики перерахованих захворювань. Може використовуватися під час комплексного лікування остеохондрозу, артрозу, остеопорозу.

Source: http://www.ekomed.com.ua/ua/products/crystal.htmlСтаття про просування сайту дніпропетровськ

Гетьман О.О., к.е.н., доцент,

Кацемба А.O., студент, Мамичева А.С., студент

Дніпропетровська державна фінансова академія

м. Дніпропетровськ, Україна

ІННОВАЦІЙНІЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ HR-БРЕНДУ ТЕРИТОРІЇ

Територіальний маркетинг сформувався у 80-х роках XX ст., коли за здобуття конкурентних переваг почали змагатися не лише торгові марки (підприємства), але й територіальні одиниці (райони). Адже стійка конкурентна позиція серед інших районів полегшує доступ до зовнішніх ресурсів, дає змогу залучати більше інвесторів, підвищувати ефективність функціонування різних суб’єктів господарювання в регіоні, що, в свою чергу, сприяє підвищенню економічних результатів діяльності самого регіону та добробуту його мешканців.

Складовою формування територіального маркетингу є побудова стійкого HR-бренду того чи іншого регіону (території, суб’єкта господарювання тощо), тобто саме людська складова відіграє вирішальну роль у його кінцевій позиції.

Вивченням HR-брендингу займаютьсь такі закордоні і вітчизняні вчені, як: С. Бероу, Р. Мансуров, Б. Міччінгтон, Н. Освицька, А. Панкрухін та багато інших. У їхніх наукових працях здебільшого висвітлено теоретичне підґрунтя щодо ефективного застосування маркетингових персонал-технологій та побудови на основі їх використання HR-бренду компаній-роботодавців.

Актуальність досліджень обумовлена необхідністю пошуку інноваційних підходів для створення і просування HR-брендів територій. Тому метою нашої роботи є пошук дієвого механізму, який би дозволив побудувати привабливий імідж території.

Б. Міччінгтон вбачає HR-бренд як імідж, який переважно визначається корпоративною культурою [1].

Спільне дослідження RosExpert & «ЕКОПСІ-Консалтинг» демонструє таку доктрину успішності бізнесу: 11,2% менеджерів, які взяли участь в опитуванні, вважають ідеальним HR-бренд, де працює згуртований колектив і сформована сильна корпоративна культура; 9,7% респондентів вважають динамічність розвитку і стабільність запорукою успішності HR-бренду; 7,8% опитаних респондентів визначають ключовим фактором успіху стиль управління; 7% опитаних респондентів визнають відповідальною за успіх HR-бренду на ринку загальну систему управління компанією [2].

На думку фахівців, HR-бренд – це, насамперед, репутація, образ в очах зацікавлених осіб (бізнес, клієнти, працівники, інвестори, акціонери). Для вибору інноваційних шляхів формування стійкого HR-бренду здійснимо SWOT-аналіз (на прикладі Дніпропетровської області).

SWOT-аналіз Дніпропетровської області

Джерело: систематизовано авторами за результатами досліджень [3]

Аналізуючи SWOT-аналіз Дніпропетровської області, слід зосередити увагу на сильних сторонах з позиції формування стійкого бренду території: високий економічний розвиток (+ потенціал розвитку) з-поміж усіх областей України, розвинена фінансова інфраструктура, розгалужена мережа вищих навчальних закладів для забезпечення потреб ринку праці в регіоні і висока конкурентоспроможність фахівців. До того ж, в Дніпропетровській області знаходяться компанії, які були відзначені Премією «HR-бренд Україна» як компанії з найвищим HR-брендом: ПАТ КБ «ПриватБанк», мережа «Comfy», заводи «ЄВРАЗ» та «Інтерпайп Сталь». Для прикладу візьмемо «Інтерпайп Сталь».

Як вже було нами зазначено вище, формування HR-бренду території починається з його окремих суб’єктів господарювання. Для представлення механізму розглянемо характерн

Source: http://sophus.at.ua/publ/2015_06_4_5_kam_podils/sekcija_section_3_2015_06_4_5/innovacijnij_pidkhid_do_formuvannja_hr_brendu_teritoriji/99-1-0-1416progressive.ua